O programu

20150415_004_VIC-RyszawyCharakteristika studijního programu

Kombinovaná forma bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika je zaměřená na další vysokoškolské vzdělávání odborníků z praxe, vychází z dlouhodobých zkušeností vzdělávání na ČVUT FEL, poskytuje vyvážené základní teoretické a praktické znalosti v problematice elektroniky, telekomunikací, sdělovací a audiovizuální techniky, silnoproudé elektrotechniky v kombinaci s ekonomicko-manažerskými znalostmi. V programu je kladený důraz na znalosti a schopností uchazeče při řešení odborných problémů v dané oblasti.

Oproti standardnímu dennímu studiu (EK nebo EEM) je program EEK složen z unikátního mixu předmětů pokrývajících jak oblast silnoproudé elektrotechniky, tak také slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Tímto výběrem je dosaženo vyváženého poměru mezi oběma oblastmi specializací v úvodních ročnících, kdy je nutné získat poměrně univerzální znalosti pokrývající široké spektrum odborností.

Konkurenční výhodou dálkového studia oproti jiným jednooborovým studijním programům je možnost studenta si ve vyšších ročnících vhodným výběrem skupin předmětů vytvářet svou profilaci tak, aby obsah studia odpovídal jeho profesnímu zaměření.

Tématické okruhy k SZZ programu EEK

Garant programu

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze)
e-mail: husak@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 267

Rada programu

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. (katedra matematiky FEL ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka (katedra obvodů FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze)
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovář (katedra radioelektroniky FEL ČVUT v Praze)
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (katedra elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze)
Ing. Dalibor Dědek (Jablotron a.s.)
Stanislav Votruba, M.Sc. (PREdistribuce a.s.)
Ing. Jan Vrbík (ASICentrum spol. s r.o.)

Vedení fakulty

Děkan: prof. Mgr. Petr Páta, Ph. D,
e-mail: dekan@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 015

Proděkanka pro bakalářské studium: doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
e-mail: prodekan.bak@fel.cvut.cz
telefon: 224 355 104

Proděkan pro magisterské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
e-mail: jakovenk@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 796

Studijní oddělení

Vedoucí SO: Ing. Helena Šislerová
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz
telefon: 224 353 971

Referentka pro přijímací řízení: Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D.
e-mail: pilarcik@fel.cvut.cz
telefon: 224 352 057