Dopis od garanta programu

Dopis od garanta programu

V Praze dne 28. 4. 2017

Vážení studenti programu EEK,

byli jste přijati do kombinované formy studijního programu: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika (EEK) – http://eek.fel.cvut.cz. Dovolte mi uvést několik informací, které by Vám mohly pomoci v začátku studia.

 • Vyhlášky proděkanů pro pedagogiku je možné nalézt na adrese: http://www.fel.cvut.cz/cz/education/announce/
 • Se zahájením nového školního roku fakulta vydává kalendář a „Průvodce prváka“. Naleznete tam velké množství užitečných informací.
 • Pomoc při potížích ve studiu je možné hledat v našem fakultním poradenském středisku pro studenty (Informační centrum Studijního oddělení – ICSO) http://www.fel.cvut.cz/cz/education/informacni-centrum.html nebo u své referentky na studijním oddělení (SO) pí. Ivety Turkové (2 2435 3917, turkoive@fel.cvut.cz). Důležité je problémy nastalé nebo i očekávané řešit včas.
 • Většina informací na úrovni školy (ČVUT) i fakulty (FEL) je v současnosti dostupná nejen na vývěskách studijního oddělení, ale především na internetových stránkách fakulty – http://www.fel.cvut.cz/cz/education. Na uvedené adrese naleznete kromě aktualit a kalendáře akcí i vlevo sloupec s odkazy na důležité informace o studiu.
 • Kromě položek „Souhrnné informace“, „Vyhlášky a předpisy (studijní)“ a „Rozvrhy“ (včetně možnosti nalezení konkrétní učebny na plánku budov FEL) doporučuji vaší pozornosti „Časový plán akademického roku“, a zejména „Podpora výuky“- „Moodle FEL“, kde naleznete informace a studijní materiály k jednotlivým předmětům.
 • Důležitá je i položka „Počítačová síť“. Tam naleznete informace jak se připojit k fakultní počítačové síti přes WIFI-rozhraní na svém přenosném počítači, jak si nastavit hesla, jak využívat školní počítačové učebny nebo jak používat „studijní informační systém KOS“ (důležité pro přihlašování na zkoušky apod.) a poštovní server.
 • Při styku s učiteli prostřednictvím elektronické pošty používejte oficiální školní adresu přiřazenou systémem. Pokud použijete svoji soukromou adresu, riskujete, že antispamový školní systém váš dopis nepustí k adresátovi, popř. adresát ji podle Sıcak iklimin, seksi kizlarinin antalya escort ilanlarini listeledik. adresy přiřadí nízkou prioritu.
 • Jako studenti školy máte též možnost používat školní licence některých programů, často profesionálních, které jsou každý rok obnovované pro vzdělávací účely.
 • Vhodné je prostudovat i poslední položku seznamu, a to „Kontakty“.
 • V případě potřeby řešení jakýchkoliv dalších problémů kontaktujte garanta programu.
 • Tento dopis ke stažení je uvedený na www stránkách programu EEK

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
garant studijního programu EEK
husak@fel.cvut.cz

Některé důležité internetové odkazy:

https://moodle.fel.cvut.cz

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bachelor/ukonceni-zaklad.html

http://eek.fel.cvut.cz

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/kontakty.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/souhrn.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/predpisy.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/announce/

http://www.fel.cvut.cz/cz/glance/rooms.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/staff/kos.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/harmonogram.html

http://www.fel.cvut.cz/cz/user-info/index.html